Ngày 17-5, Quân khu tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thi chủ nhiệm hậu cần - kỹ thuật Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố năm 2023. Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo hội thi chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức hội thi.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo hội thi chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm tổ chức tốt hội thi, nhất là về nội dung thi, thành phần dự thi, phương pháp tổ chức thi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo hội thi tóm tắt kết luận các ý kiến tham gia; yêu cầu thời gian tới Ban tổ chức xây dựng, ban hành văn bản phân công nhiệm vụ từng thành viên; xây dựng ban hành Quy chế hội thi; thành lập Ban giám khảo, chuẩn bị đề thi, đáp án, thống nhất nội dung, phương pháp chấm thi. Đối với Bộ Tham mưu, chỉ đạo Phòng Tác chiến bảo đảm bản đồ xây dựng văn kiện thi theo dự trù của các đơn vị; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị xây dựng đầu bài, Quyết tâm tác chiến phòng thủ của Ban CHQS huyện (thị xã, thành phố) sát thực tế, phục vụ cho xây dựng văn kiện hậu cần, kỹ thuật. Cục Chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tốt công tác khen thưởng. Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho hội thi.

Tin, ảnh: Vũ Hải