Trong hai ngày 16 và 17-5, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2023 tại Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng; Ban CHQS các huyện Hòa An, Hà Quảng và TP Cao Bằng.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kết luận kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Nội dung kiểm tra toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT; trong đó tập trung vào việc quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn các cấp; nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT; hệ thống sổ sách, giáo án, chương trình, kế hoạch, quy chế; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hội họp; công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác cán bộ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ; hoạt động của công tác dân vận và các tổ chức quần chúng…


Kiểm tra sổ sách tại Ban CHQS huyện Hà Quảng.


Kiểm tra văn kiện sẵn sàng chiến đấu tại Ban CHQS huyện Hòa An.


Kiểm tra nhận thức cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Với tinh thần kiểm tra kết hợp bồi dưỡng, chỉ ra cho cơ quan, đơn vị những điểm hạn chế, tồn tại và hướng dẫn giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu kỹ chỉ thị, nghị quyết các cấp; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nắm chắc tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân; xây dựng, củng cố đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; duy trì hoạt động CTĐ,CTCT có nền nếp sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị, đạt hiệu quả cao. Phát huy vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QPĐP; làm tốt công tác quản lý các văn kiện, văn bản, công văn tài liệu; tích cực củng cố cảnh quan môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp. Bộ CHQS tỉnh tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn, kiểm tra, thống nhất, giúp các đơn vị cấp dưới khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế và hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ