Sáng 25/5, tại Nhà văn hoá Quân khu, Đảng uỷ Quân khu (mở rộng) đã tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (gọi tắt là Chỉ thị 124) và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Đề án).


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng uỷ, chính uỷ Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có các đồng chí đảng uỷ viên Đảng uỷ Quân khu (công tác trong quân đội); đại biểu Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu; mở rộng đến các đồng chí cán bộ chủ trì (cấp trưởng, chính uỷ, chính trị viên), trưởng ban (trợ lý) tuyên huấn các đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên; một số phòng chức năng của cơ quan Quân khu; Ban tổ chức, ban giám khảo và thí sinh dự thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Quân khu.Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu và các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo chính trị trung tâm và các ý kiến thảo luận đều thống nhất đánh giá: Qua 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án, Đảng uỷ Bộ tư lệnh Quân khu, cấp uỷ, chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và Đề án; nội dung, chương trình giáo dục chính trị (GDCT) được đổi mới theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu; bám sát đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của từng đối tượng. Hình thức, phương pháp GDCT ngày càng đổi mới, thiết thực, hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ chính trị thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng theo phân cấp, có chất lượng. Gắn kết chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với GDCT; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Cơ quan, đơn vị xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay có sức lan toả.


Quang cảnh hội nghị.

Cơ sở vật chất, ngân sách, trang bị phục vụ cho công tác GDCT được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Nền nếp công tác GDCT trong LLT Quân khu được duy trì nghiêm túc, chất lượng không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Hội nghị đã đề nghị Thường vụ Quân uỷ Trung ương ban hành chỉ thị mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại. Quan tâm bảo đảm ngân sách và cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác GDCT, GDPL ở đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cũng tại hội nghị Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu cho 27 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Tin, ảnh: Chí Dũng