Chiều 25-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Ủy viên Ban thường vụ, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Mai Sơn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại biểu các cơ quan Quân khu cùng các đầu mối cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.


Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đánh giá, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng bộ, hiệu quả Chiến lược Quốc phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Nổi bật, tham mưu, củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của cơ quan, cán bộ làm công tác QSQP ở các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, cấp huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, Ban CHQS cấp xã. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, thực hiện quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển KTXH; chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng KVPT then chốt, các cụm chiến đấu liên hoàn, các xã, phường chiến đấu trong từng địa bàn của huyện, thành phố và của tỉnh. Xây dựng các công trình đều có tính “lưỡng dụng” cao, phục vụ cho phát triển KTXH và QPAN. Kết hợp xây dựng cơ sở chính trị, KTXH vững mạnh toàn diện, rộng khắp với xây dựng các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần, kỹ thuật và căn cứ hậu phương vững mạnh. Qua đó góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng của tỉnh vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KTXH, củng cố tăng cường tiềm lực QPAN, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng KVPT tỉnh vững mạnh góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.


Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến tham gia thảo luận cũng đã đánh giá toàn diện kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết, làm nổi bật những điểm đã làm được và những hạn chế, khuyết điểm; chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị những năm tiếp theo.


Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Ủy viên Ban thường vụ, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương những kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã đạt được. Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, các cấp nhất là các quan điểm, đường lối QSQP của Đảng; cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch, thực hiện sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị và địa phương; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với xây dựng thể trận ANND vững mạnh, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Trong đó tập trung nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát triển KTXH gắn với củng cố QPAN; chú trọng kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng DQTV, DBĐV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tình hình mới. Duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ trực, SSCĐ; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời hệ thống văn kiện SSCĐ ở các cấp; tổ chức luyện tập theo các phương án đã xác định, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các đơn vị bộ đội chủ lực, các lực lượng trong tác chiến KVPT, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, không dể bị động bất ngờ…


Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tặng giấy khen cho các tập thể.


Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tặng giấy khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ