Được sự nhất trí của thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, sáng 31-5, tại Bộ tư lệnh Quân đoàn 2, Bộ tư lệnh Quân khu 1 và Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng và sáp nhập Lữ đoàn Công binh 219 thuộc Quân đoàn 2 vào Lữ đoàn Công binh 575 thuộc Quân khu 1. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 và Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại biểu Cục Quân lực, Tác chiến, Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu); Cục Tổ chức, Cán bộ (Tổng cục Chính trị); Bộ Tham mưu, Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần); Tổng cục Kỹ thuật; Cục Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng); Bộ tư lệnh Công binh; các cơ quan chức năng Quân khu 1 và Quân đoàn 2; đại diện chỉ huy Lữ đoàn Công binh 219 (Quân đoàn 2) và Lữ đoàn Công binh 575 (Quân khu 1).


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Ngày 18-4-2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 1520/QĐ-BQP về việc sáp nhập Lữ đoàn Công binh 219 thuộc Quân đoàn 2 vào Lữ đoàn Công binh 575 và tổ chức lại Lữ đoàn Công binh 575 (thời bình) thuộc Quân khu 1. Quá trình triển khai thực hiện quyết định, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cho các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị bàn giao chặt chẽ, đúng quy định. Quân khu 1 tổ chức tiếp nhận đơn vị theo đúng quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Rà soát, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Quân đoàn 2,  Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 và Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 đã ký biên bản bàn giao nguyên trạng Lữ đoàn Công binh 219 sáp nhập vào Lữ đoàn Công binh 575. Theo đó, hai đơn vị tiến hành công tác bàn giao các nội dung, gồm: Chức năng, nhiệm vụ Lữ đoàn Công binh 219; tổ chức biên chế; tổ chức đảng, đảng viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ; tổ chức quần chúng; vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, đất quốc phòng, quỹ vốn, xăng dầu… bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, đúng quy trình, nguyên tắc. Quá trình bàn giao không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của đơn vị, không để mất mát, thất thoát tài sản chung.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 ký biên bản bàn giao.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn hai đơn vị hoàn thiện các thủ tục tiếp theo theo đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng. Sau bàn giao, Lữ đoàn Công binh 575 phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân khu tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp phù hợp với nhiệm vụ, nhanh chóng kiện toàn tổ chức, biên chế, quy chế làm việc… Quan tâm, động viên, giải quyết tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: GIANG NAM