Ngày 11-8, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện PTTĐ “Đoàn An Lão chung sức xây dựng nông thôn mới” và PTTĐ “Đoàn An Lão chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021- 2025. Đại tá Trần Văn Ngân, Phó sư đoàn trưởng dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 3 năm thực hiện hai phong trào thi đua, Trung đoàn đã cử gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nhân dân trong các đợt dân vận; tu sửa hơn 100km kênh mương; nạo vét, khơi thông 40km kênh mương; quyên góp, ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" hơn 200 triệu đồng. Tham gia phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là Covid-19. Tích cực tham gia phong trào "Dân vận khéo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"…


Chỉ huy Trung đoàn trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đoàn An Lão chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Đoàn An Lão chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021 - 2025, trọng tâm là giai đoạn 2021- 2023; rút ra những một số kinh nghiệm, những mô hình mới, những cách làm hiệu quả và đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hai phong trào thi đua trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Trung đoàn đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua.

Tin, ảnh: HOÀNG HANH