Trong 2 ngày 13 và 14-11, Đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu là trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2023 đối với Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và Sư đoàn 306.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm chính trị Quân khu kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các nội dung gồm: Hệ thống kế hoạch, văn kiện, nghị quyết, quy chế, sổ sách, nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT; việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết các cấp; hồ sơ, quy trình kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên của cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra; kết quả xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; nền nếp, chế độ sinh hoạt dân chủ ở đơn vị…

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá năm 2023 các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, có chất lượng, nổi bật là thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác giáo dục chính trị; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ có chuyển biến tích cực. Hoạt động của Ban chỉ đạo 35, Lực lượng 47 đạt hiệu quả thiết thực; công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới. Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được duy trì có nền nếp, chất lượng tốt. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ LLVT các đơn vị ổn định, yên tâm công tác, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Đoàn công tác yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị tiếp tục chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; tăng cường kiểm tra, phúc tra nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra. Quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chính trị giỏi về chuyên môn, tích cực thi đua sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Quán triệt chấp hành nghiêm quy chế tập trung dân chủ. Nắm chắc và giải quyết tốt tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân…

Một số hình ảnh tại cuộc kiểm tra:


Đoàn công tác kiểm tra các nội dung CTĐ, CTCT tại Ban CHQS huyện Việt Yên, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.


Kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ, QNCN và hạ sĩ quan binh sĩ tại Ban CHQS tành phố Bắc Giang.


Kiểm tra nhận thức CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 422, Sư đoàn 306.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ kết luận buổi kiểm tra tại Sư đoàn 306.

Tin, ảnh: Khương Quang