Ngày 20-11, Sư đoàn 3 tổ chức khai mạc Hội thao Cán bộ huấn luyện điều lệnh, chiến thuật, kỹ thuật chuyên ngành năm 2023. Đến dự và chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn.


Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Sư đoàn trưởng- Tham mưu trưởng Sư đoàn phát biểu khai mạc Hội thao.

Theo kế hoạch, Hội thao diễn ra từ ngày 20 đến 22-11 với sự tham gia của 60 cán bộ cấp trung đội, đại đội từ các tiểu đoàn bộ binh; đại đội, tiểu đoàn trực thuộc trong toàn Sư đoàn. Cán bộ, vận động viên tham gia lần lượt tranh tài ở các nội dung: Huấn luyện điều lệnh; huấn luyện đội ngũ chiến thuật; huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành; bơi tự do (hoặc chạy 3000m vũ trang); bắn súng K54 bài 1 và bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Phát biểu khai mạc Hội thao, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Sư đoàn trưởng- Tham mưu trưởng Sư đoàn, yêu cầu: Ban tổ chức phải điều hành hội thao chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học, đúng kế hoạch, đúng quy định, quy chế và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đối với Ban nội dung, các tổ giáo viên nghiên cứu nắm chắc nội dung, phương pháp kiểm tra, thực hiện đúng quy chế hội thao, giám sát chặt chẽ, đánh gia kết quả phải khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực chất kết quả của từng đồng chí tham gia hội thao. Cán bộ, vận động viên tham gia hội thao chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Ban tổ chức, kỷ luật của quân đội, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, quá trình kiểm tra bình tĩnh, tự tin, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi lẫn nhau, phấn đấu các nội dung kiểm tra đều đạt khá và giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.


Phần thi thực hành trả lời lý thuyết điều lệnh đội ngũ.


Phần thi cán bộ huấn luyện đội ngũ chiến thuật.

Hội thao là dịp đánh giá thực chất trình độ, năng lực kiến thức thường trực của đội ngũ cán bộ cấp đại đội, trung đội. Làm cơ sở để tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, bồi dưỡng những nội dung còn hạn chế đối với đội ngũ cán bộ cấp đại đội, trung đội trong toàn Sư đoàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tiếp theo.

Tin, ảnh: HOÀNG HANH