Chiều 29-11, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban TCCT tháng 11-2023.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT.


Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.


Đại tướng Lương Cường trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định, tháng 11-2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, như: Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, thông tin, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Chủ động triển khai Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thực hiện tốt các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tích cực triển khai các nội dung tổng kết năm 2023. Tiến hành hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ, bảo vệ an ninh, an toàn, công tác đối ngoại quốc phòng.


Quang cảnh hội nghị.

Công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ tiếp tục được giữ vững và phát huy. Hoạt động của các tổ chức quần chúng được đẩy mạnh, thiết thực, hiệu quả. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cơ quan TCCT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; chấp hành nghiêm chế độ quy định, giữ vững ổn định, an toàn tuyệt đối.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được trong tháng 11-2023, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong TCCT đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả thường xuyên và đột xuất.


Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị. 


Trung tướng Lê Quang Minh phát biểu tại hội nghị.

Nêu rõ tháng 12 là tháng kết thúc năm 2023, với nhiều hoạt động, nhiệm vụ quan trọng, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai nghiêm túc kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra. Trong đó, tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, xây dựng ý chí, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về việc triển khai nội dung trong Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp, bám sát các nội dung trong Đề án để tham mưu triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng lộ trình, nhất là các nội dung công việc trong tháng 12-2023.

Đại tướng Lương Cường lưu ý tiếp tục phát huy kết quả trong thời gian qua, tích cực, chủ động hơn nữa trong nắm tình hình để chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, trước hết là trong nội bộ Quân đội, góp phần định hướng dư luận xã hội. Chủ động hoàn thiện dự thảo văn bản phục vụ các hội nghị của Ban Thường vụ QUTƯ, QUTƯ; hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác tổ chức xây dựng Đảng trong QĐND Việt Nam. Xây dựng, triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ QUTƯ và Ủy ban Kiểm tra QUTƯ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.  


Các đại biểu dự hội nghị. 

Bên cạnh đó, báo cáo Thường vụ QUTƯ và triển khai xây dựng Đề án “Thu hút, trọng dụng nhân tài đối với QĐND Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tổng hợp kết quả tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cấp trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất những giải pháp khắc phục; kiến nghị QUTƯ, Bộ Quốc phòng những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh.

Cùng với chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật, an toàn, công tác dân vận, chính sách, bảo bảo hiểm xã hội, hoạt động của các tổ chức quần chúng, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là: Sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), diễn tập; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; công tác quân sự, quốc phòng địa phương...

Hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị trong SSCĐ, tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các nhiệm vụ năm 2024. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Cơ quan TCCT tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, phòng, chống cháy nổ, nền nếp xây dựng chính quy; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra theo phân cấp, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương...


Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, ban tổ chức công bố quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc TCCT.

Theo QĐND