Chiều 30-11, Quân khu tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả quản lý, lưu trữ danh sách thương, bệnh binh, tử sĩ, từ trần, mất tin, mất tích, quân nhân đi B lên hệ thống máy tính. Thiếu tướng La Công Phương, Phó chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo; Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.


Thiếu tướng La Công Phương, Phó chính uỷ Quân khu 1 trao tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quán lý dữ liệu.

Hội nghị được nghe cơ quan nghiệp vụ báo cáo kết quả thực hiện quản lý, lưu trữ danh sách thương, bệnh binh, tử sĩ, mất tích, quân nhân đi B trên hệ thống máy tính và trực tiếp kiểm tra trên hệ thống máy tính lưu trữ. Theo đó, từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2023, Quân khu đã nhập 206.091 hồ sơ, dữ liệu, danh sách thương, bệnh binh, tử sĩ, mất tích, quân nhân đi B vào hệ thống máy tính. Trong đó, các cơ quan Quân khu có 77.579 hồ sơ, các đơn vị trực thuộc có 128.512 hồ sơ.

Đến thời điểm hiện tại, Ngành chính sách Quân khu đã cơ bản đã hoàn thành nội dung nhập dữ liệu vào máy tính; tổ chức thành thư mục riêng, xây dựng bảng hướng dẫn sử dụng tiện cho việc tra cứu thông tin về thương, bệnh binh, tử sĩ, mất tích, quân nhân đi B trên hệ thống máy tính.


Các đại biểu kiểm tra nghiệm thu việc nhập dữ liệu quản lý lưu trữ danh sách thương, bệnh binh, tử sĩ, quân nhân đi B vào hệ thống máy tính.


Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Thiếu tướng La Công Phương, Phó chính ủy Quân khu ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ số hoá hồ sơ quản lý, lưu trữ danh sách thương, bệnh binh, tử sĩ, mất tích, quân nhân đi B. Đồng thời yêu cầu Phòng chính sách nghiệm thu toàn bộ danh sách cơ sở dữ liệu đưa vào sử dụng; khi khai thác cần tập huấn cho các đơn vị để sử dụng tối ưu cơ sở dữ liệu; yêu cầu các đơn vị trực thuộc nhanh chóng nộp cơ sở dữ liệu đã nhập tại đơn vị; tăng cường bảo mật cho cơ sở dữ liệu.

Cũng tại hội nghị, Quân khu đã trao tặng Bằng khen cho 3 các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, lưu trữ danh sách thương, bệnh binh, tử sĩ, mất tích, quân nhân đi B trên hệ thống máy tính chung của Ngành chính sách Quân khu.

Tin, ảnh: Khương Quang