Sáng 1-12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ).

Cùng dự có các Ủy viên Thường vụ QUTƯ: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND, các cơ quan chức năng.


Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI 


Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI 


Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI 


Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI 

Hội nghị lần này, Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến về kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023 của tập thể Ban Thường vụ QUTƯ; thực hiện tự phê bình, phê bình năm 2023 đối với các đồng chí Thường vụ QUTƯ (trong Quân đội) và các đồng chí Ủy viên QUTƯ là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; xem xét thông qua Báo cáo kết quả Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, phương hướng năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác (tài chính; đầu tư và xây dựng; quân lực; quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xăng dầu) theo Quy chế lãnh đạo của QUTƯ; xem xét, quyết định kỷ luật các tập thể, cá nhân vi phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến có giá trị, đánh giá trung thực, khách quan các kết quả, nguyên nhân và những hạn chế còn tồn tại. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp tại hội nghị để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo để trình QUTƯ. Trong đó tập trung làm rõ các kết quả của Ban Thường vụ QUTƯ trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2023, như: Lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; thực hiện tốt, đồng bộ, hiệu quả việc điều chỉnh tổ chức lực lượng trong Quân đội... có phụ lục kèm theo. Đối với Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, phương hướng năm 2024 cần làm tốt phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, làm rõ các nguyên nhân, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp trong triển khai tổ chức phong trào; đánh giá kết quả thi đua theo quy chế, trách nhiệm, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân...

Theo QĐND