Ngày 6-12, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị thông qua các văn bản phục vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2023.

Tham dự hội nghị có đồng chí: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu cơ quan chức năng thuộc Bộ Tổng Tham mưu. 

Đến thời điểm này, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn thành dự thảo báo cáo trung tâm Hội nghị công tác tham mưu toàn quân năm 2023; phối hợp với các cơ quan xây dựng xong video clip minh họa báo cáo tổng kết; xây dựng kế hoạch tổ chức; dự kiến các ý kiến phát biểu tham luận; triển khai các mặt công tác bảo đảm khác phục vụ hội nghị…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.

Sau khi xem báo cáo bằng video clip và nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các nội dung chuẩn bị phục vụ Hội nghị công tác tham mưu toàn quân năm 2023; đánh giá báo cáo đầy đủ và video clip minh họa có chất lượng tốt, đáp ứng cơ bản yêu cầu đề ra.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, cô đọng nội dung video clip minh họa báo cáo, nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu toàn quân năm 2023. Đối với dự thảo báo cáo, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến bổ sung, góp ý của các đại biểu, nghiên cứu đưa thêm một số nội dung; đặc biệt là làm rõ hơn kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân; những điểm đáng chú ý về công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của các đơn vị; công tác đối ngoại quốc phòng... bảo đảm đầy đủ, cân đối, chuẩn xác, kết cấu phù hợp.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng giao các cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2023 diễn ra đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp và an toàn tuyệt đối.

Theo QĐND