Với nhiệm vụ cất giữ, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất và tiếp nhận, cấp phát trang bị kỹ thuật (TBKT) cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu. Những năm qua cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Kho K23 (Cục Kỹ thuật) đã chú trọng đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật.

Thượng tá Nguyễn Văn Tấn, Chủ nhiệm Kho K23 cho biết: Xác định việc thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận động 50 là điều kiện tốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm TBKT, bảo đảm an toàn giao thông trong thực hiện các nhiệm vụ; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, phân kho đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác kỹ thuật, nhất là Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đảng ủy Kho và các chi bộ trực thuộc đã ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo đơn vị thực hiện bảo đảm sát với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo 50 thường xuyên được kiện toàn, có kế hoạch, quy chế hoạt động cụ thể, phân công trách nhiệm đến từng thành viên trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao.


Nhân viên Phân kho Vũ khí, Kho K23 lau chùi, bảo quản pháo mặt đất. 

Để thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động 50, Kho thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tầm quan trọng, mục tiêu, nội dung của Cuộc vận động 50, tạo thành phong trào thường xuyên, sâu rộng trong toàn đơn vị, với nội dung, hình thức phong phú như thông qua sinh hoạt đơn vị, qua hệ thống truyền thanh nội bộ, hệ thống bảng tin, gửi bài đăng báo, tạp chí, cán bộ, nhân viên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện, Kho cũng chú trọng xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, làm cơ sở cho việc bình xét, phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hằng năm đơn vị đều có kế hoạch huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, thủ kho trực tiếp làm nhiệm vụ khai thác, bảo quản, bảo dưỡng TBKT. Về công tác quản lý TBKT, nội dung tập huấn tập trung vào công tác đăng ký, thống kê sổ sách; thống nhất đăng ký giữa thủ kho và thống kê để thuận tiện trong quản lý đúng với hướng dẫn của trên. Đối với nhân viên kỹ thuật, chỉ huy kho huấn luyện về nắm chắc tính năng, tác dụng, thao tác, vận hành, quản bảo, bảo dưỡng, biết kiểm tra, xử lý các hỏng hóc thông thường của TBKT… Kết hợp nội dung huấn luyện chuyên môn kỹ thuật với quá trình bảo quản, bảo dưỡng TBKT theo định kỳ, thường xuyên, nền nếp. Trên cơ sở kế hoạch huấn luyện chuyên môn hằng năm, chỉ huy kho giao chỉ tiêu cụ thể cho các phân kho, tổ, đội; tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện chuyên môn luôn tuân thủ đúng nguyên tắc, thao tác đúng quy trình kỹ thuật.


Nhân viên Kho K23 sửa chữa, bảo dưỡng súng đại liên M60.

Thực hiện mục tiêu khai thác TBKT tốt, bền, chỉ huy Kho K23 xác định phải thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật. Thông qua các hoạt động sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất nhằm khôi phục duy trì tính năng kỹ, chiến thuật TBKT, kéo dài tuổi thọ và duy trì, nâng cao hệ số kỹ thuật cho TBKT. Kho cũng thực hiện tốt chế độ ngày kỹ thuật tuần, tháng, quý theo quy định của công tác kỹ thuật trong quân đội. Các phân kho, tổ, đội xây dựng kế hoạch và thông qua phê duyệt theo phân cấp trước khi triển khai thực hiện ngày kỹ thuật. Năm 2023, Kho bảo dưỡng, sửa chữa trên 10.000 khẩu súng bộ binh, khí tài quang học 330 cái, pháo các loại gần 100 khẩu, vật tư đồng bộ súng pháo khí tài 3 tấn và nhiều nội dung, hạng mục khác.

Đảng ủy, chỉ huy Kho K23 cũng đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tế đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tiết kiệm được ngân sách và giảm ngày công lao động cho bộ đội, tiêu biểu như: Sáng kiến cải tiến Kích thủy lực dùng trong kê kích, bảo quản, niêm cất xe ô tô; sáng kiến Dụng cụ đo, hiệu chỉnh góc đặt bánh xe thế hệ mới...

Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt đến cán bộ, nhân viên, tuyệt đối không điều khiển các loại phương tiện khi đã uống rượu, bia, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng. 100% cán bộ, nhân viên phải đội mũ bảo hiểm có cằm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát giấy tờ, hệ số kỹ thuật của các phương tiện tham gia giao thông cá nhân trong đơn vị. Năm qua, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, TBKT, kho tàng và không xảy ra mất an toàn giao thông. 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động 50, thời gian tới, Kho K23 xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức hành động của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, khai thác TBKT, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa và an toàn giao thông.

Bài, ảnh: Lương Văn Liêm