Sáng 9-1, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trước khi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Tham dự phiên họp có: Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự họp.


Quang cảnh phiên họp của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 9-1. 

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Chính phủ, trong thời gian qua, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, hiệu quả trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật. 

Các cơ quan đã dành nhiều thời gian để thực hiện thảo luận, nghiên cứu tiếp thu, giải trình và hoàn thiện phương án kỹ thuật thể hiện chính sách nhằm bảo đảm cách hiểu rõ ràng, thống nhất, phản ánh đúng nội hàm từng chính sách trong dự thảo luật này.


Các đại biểu dự họp. 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều.

So với dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp giữa hai đợt của Kỳ họp thứ sáu, dự thảo luật lần này đã bỏ 5 điều, hoàn thiện, chỉnh lý, sửa đổi 250 điều. Tại Báo cáo này cũng nêu rõ các nội dung thống nhất theo kết luận tại Thông báo Kết luận số 3123/TB-TTKQH; một số nội dung xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội; một số nội dung cụ thể tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội...

Tiếp đó, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến với việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nghe thành viên Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh giải trình về một số nội dung của dự thảo luật…

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã phát biểu kết luận về nội dung này.

* Nhấn mạnh về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên khai mạc Phiên họp thứ 29 chiều qua (8-1), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Đây là dự án luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế - xã hội và đến mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong cả trước mắt và lâu dài.

Trong thời gian qua, cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo đã chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, đã xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học nhiều vòng, nhiều lần; tổ chức lấy ý kiến đông đảo trong nhân dân, với hơn 12 triệu ý kiến tham gia; Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp nhiều lần cho ý kiến; được Quốc hội cho ý kiến tại 3 kỳ họp; Chủ tịch Quốc hội và các Phó chủ tịch Quốc hội cũng làm việc nhiều lần với các cơ quan chức năng… Đến nay, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã cơ bản hoàn thiện, đã thể chế hóa, bao quát được tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và bám sát tinh thần của Hiến pháp.

Theo chương trình, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ sáu vừa qua. Tuy nhiên, để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhất là một số nội dung lớn, một số nội dung còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ lùi thời gian trình Quốc hội xem xét thông qua dự thảo luật này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, đến nay, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) còn một số vấn đề Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần lưu ý cho ý kiến thêm gồm: Thu hút đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và thương mại, dịch vụ; phương pháp định giá đất, thẩm quyền, trách nhiệm lựa chọn phương pháp định giá đất; dự án tạo quỹ đất, quỹ phát triển đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… để hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật trình Quốc hội xem xét.

Theo QĐND