Chiều 9-1, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 29.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, sau 1,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành các nội dung của kỳ họp định kỳ tháng 1-2024.

Qua kết quả phiên họp, hầu hết các nội dung có liên quan đến chương trình của Kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã được chuẩn bị, cơ bản đáp ứng yêu cầu để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Riêng đối với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, qua thảo luận, các ý kiến cơ bản đã thống nhất về cách thức tiếp cận. Vào ngày 12-1 tới, căn cứ vào kết quả phiên họp ngày 9-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thêm một phiên bổ sung để cho ý kiến về dự án luật này.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh tinh thần phối hợp cao nhất để trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật tại kỳ họp bất thường tới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Phó thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo các cơ quan hữu quan để hoàn thiện dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với các ủy ban để ban hành thông báo kết luận về các nội dung phiên họp sớm nhất để các cơ quan có cơ sở tổ chức thực hiện.


Quang cảnh phiên họp. 

* Trước đó, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Phó thủ tướng Lê Minh Khái cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành dự phiên họp.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Theo đó, tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Từ sau Kỳ họp thứ sáu, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan đã phối hợp chặt chẽ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan để hoàn thiện dự thảo luật trên tinh thần kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng theo chủ trương của Đảng, nghị quyết Quốc hội; bảo đảm nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; có tính kế thừa; bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với chuẩn mực kế toán và thông lệ quốc tế; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng; tăng khả năng chống chịu của hệ thống tổ chức tín dụng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng...

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận; đại diện Chính phủ đã báo cáo làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung thảo luận.

Theo QĐND