Đó là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi giao ban trực tuyến toàn quân do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 10-2 (mồng Một Tết Giáp Thìn 2024).

Năm 2024, diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5); 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12); tổ chức đại hội Thi đua Quyết thắng các cấp giai đoạn 2019-2024 và Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI... Đây cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định.

Năm 2024 cũng là năm toàn quân tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội nhân dân trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 3 đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI với chủ đề “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”.


Công tác huấn luyện luôn được chú trọng để xây dựng Quân đội chính quy/ Ảnh minh họa/qdnd.vn 

Để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị năm 2024, các đơn vị trong toàn quân đã chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm vững chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương; đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng để ban hành nghị quyết và xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, trong từng nhiệm vụ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đều phân công, gắn trách nhiệm cụ thể đối với mỗi cấp ủy viên trực tiếp theo dõi và chịu trách nhiệm về kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ngay từ đầu năm 2024, các đơn vị trong toàn quân đã chú trọng triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Ngay trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đón nhận chiến sĩ mới và tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024. Toàn quân thể hiện quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tuần đầu năm Giáp Thìn 2024.

Theo QĐND