Ngày 28-3, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu (BCĐ 515 QK) tổ chức tổng kết thực hiện các Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6-12-2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo; Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu chủ trì hội nghị.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thực hiện chặt chẽ chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với lực lượng làm nhiệm vụ TKQT, tổ chức tập huấn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ; các chế độ chính sách về việc bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ được triển khai toàn diện, công khai, đúng quy định; không để xảy ra tham ô, lãng phí làm trái quy định; qua đó góp phần tăng thêm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước về chế độ chính sách đối với người có công, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.


Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của BCĐ 515 các cấp thời gian qua. Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu thời gian tới: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đúng các chế độ chính sách, công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ 515 các cấp, đặc biệt vai trò tham mưu cơ quan thường trực; tổ chức thực hiện việc chi trả và bảo đảm các chế độ chính sách đối với tổ chức, cá nhân chặt chẽ, đúng quy định, quan tâm công tác kiểm tra ở các cấp; quản lý sử dụng các phương tiện trang thiết bị phục vụ tìm kiếm theo đúng quy định; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với địa phương; quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác TKQT hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị, Quân khu trao bằng khen tặng 3 tập thể, 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ.


Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu trao Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tin, ảnh: Hải Biên