Chiều 11-4, đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu do Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đến nắm tình hình chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ và chi bộ quân sự phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì buổi làm việc tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tại các chi bộ quân sự đoàn công tác nắm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc thành lập và tổ chức hoạt động chi bộ quân sự xã tính đến tháng 3-2024 về cơ cấu, số lượng, chất lượng đảng viên, nền nếp, chất lượng hoạt động chi bộ. Kết quả hoạt động của Ban CHQS xã, hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT năm 2023 và quý 1 năm 2024. Khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề xuất, kiến nghị…

Qua nghe báo cáo, đối thoại trực tiếp và kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT; nắm tình hình, chất lượng quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của các cấp về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự, Ban CHQS xã; đoàn công tác đánh giá thực chất kết quả hoạt động, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập làm cơ sở rút kinh nghiệm, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động thời gian tới.

Tin, ảnh: Vũ Hải