Đoàn công tác Binh chủng Pháo binh do Đại tá Phạm Minh Trung, Phó tư lệnh Binh chủng làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra, nắm tình hình một số mặt công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 382.

Nội dung tập trung vào kiểm tra công tác tác chiến; thực hành Báo động luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) từ thường xuyên lên cao đối với 1 tiểu đoàn; công tác tổ chức xây dựng lực lượng; công tác huấn luyện; công tác khoa học quân sự; công tác bảo đảm kỹ thuật và nắm tình hình về công tác cán bộ pháo binh…


Đại tá Phạm Minh Trung, Phó tư lệnh Binh chủng Pháo binh kiểm tra nội dung lấy hướng chuẩn cho pháo.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Lữ đoàn đã duy trì thực hiện tốt công tác SSCĐ; chỉ huy các cấp nắm chắc thứ tự các bước công tác tham mưu tác chiến trong chuyển trạng thái SSCĐ; công tác quản lý, sử dụng quân số của đơn vị chặt chẽ, đúng quy định. Bảo đảm tốt vũ khí trang bị, khí tài phục vụ huấn luyện và SSCĐ. Công tác động viên đã xây dựng được quy chế phối hợp với địa phương giao nguồn, tổ chức phúc tra, sắp xếp các đơn vị dự bị động viên theo đúng quy định, hàng năm tổ chức huấn luyện nghiêm túc, kết quả khá. Qua thực hiện phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đơn vị đã có 45 sáng kiến ứng dụng hiệu quả trong công tác huấn luyện…


Đại tá Phạm Minh Trung, Phó tư lệnh Binh chủng Pháo binh phát biểu kết luận kiểm tra.

Phát biểu kết luận đợt kiểm tra, Đại tá Phạm Minh Trung, Phó tư lệnh Binh chủng Pháo binh ghi nhận, biểu dương thành tích mà Lữ đoàn đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới đơn vị cần tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện, luyện tập nội dung bắn núi, bắn biển theo đúng chương trình huấn luyện cơ bản cho các đơn vị pháo binh năm 2021. Đặc biệt, cần tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh, phương pháp, tác phong công tác và kỹ thuật chuyên ngành pháo binh cho số cán bộ trung, đại đội. Quan tâm huấn luyện đội ngũ sĩ quan dự bị và nâng cao hơn nữa tỉ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự…

Tin, ảnh: Bùi Hiệp - Đức Quý