Ngày 16-5, Lữ đoàn Pháo binh 382, tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2019-2024. Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Phó tham mưu trưởng Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.


Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Phó tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội TĐQT Lữ đoàn 382.

Giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của Lữ đoàn 382 được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tích cực, toàn diện; hướng phong trào TĐQT vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, khâu đột phá, trọng tâm là nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, hội thi, hội thao các cấp, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, thi đua khắc phục khâu yếu và nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, quan trọng; có nhiều nội dung, nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.


Đoàn chủ tịch duy trì đại hội.


Các đại biểu dự đại hội.

Trong 5 năm qua, Lữ đoàn 382 được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 3 năm liên tục (2021-2023) được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; năm 2019, 2020 được Quân khu tặng Cờ thi đua; cá nhân Thượng tá QNCN Hoàng Thị Thanh Tâm được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; ngoài ra, có rất nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng...


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội.

Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029, Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về TĐKT, nhất là Luật TĐKT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác TĐKT đối với việc thực hiện nhiệm vụ, xây dựng con người và xây dựng tổ chức vững mạnh; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, hội đồng, tổ TĐKT các cấp và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác TĐKT và phong trào TĐQT; phối hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn, trọng tâm là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm với hình thức phong phú, nội dung thiết thực, chỉ tiêu cụ thể, dễ nhớ, dễ triển khai; kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua đột kích và thi đua cao điểm; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa trong đơn vị, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.


Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Tại đại hội, Lữ đoàn 382 đã trao giấy khen tặng 3 tập thể, 7 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2019-2024.


Đại tá Trần Văn Hiếu, Lữ đoàn trưởng và Đại tá Đỗ Khắc Long, Chính ủy Lữ đoàn trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2019-2024 và các cá nhân có thành tích tốt tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.


Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Phó tham mưu trưởng Quân khu và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Đại hội TĐQT Lữ đoàn 382.

Tin, ảnh: Vũ Hải - Ngô Văn Quang