Chiều 20-5, Ban CHQS thành phố Bắc Ninh, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) LLVT thành phố giai đoạn 2019-2024 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”. Đây là đơn vị được Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh chọn làm đại hội điểm cho LLVT tỉnh.

Dự và chỉ đạo đại hội có: Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Đại tá Vũ Bá Bộ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.


Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2019-2024.

Giai đoạn 2019-2024, phong trào TĐQT của LLVT thành phố Bắc Ninh được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn thực hiện các mục tiêu, nội dung của các phong trào thi đua yêu nước với các cuộc vận động lớn tại địa phương, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong 5 năm qua, LLVT thành phố đã có 139 tập thể và 175 cá nhân được các cấp khen thưởng; Ban CHQS thành phố được Quân khu tặng 6 bằng khen; UBND tỉnh tặng 8 bằng khen. Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ quân sự thành phố liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. 

Đại hội đã thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, yêu cầu công tác thi đua khen thưởng, phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029: Duy trì có nền nếp hoạt động thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT của LLVT thành phố, gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, chất l­ượng, hiệu quả”, hướng mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc tình hình của từng cơ quan, đơn vị và phát huy cao độ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương…

Tại đại hội, 11 tập thể, 16 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.


Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.


Trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: Vũ Mạnh Hùng