Ngày 23-5, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 409 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự đại hội có Thiếu tướng Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu.

5 năm qua, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Lữ đoàn đã phát triển mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến đồng đều, ngày càng vững chắc. Tổ chức các hoạt động thi đua có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng SSCĐ của đơn vị. Cơ quan, đơn vị luôn có nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được tăng cường chặt chẽ; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

5 năm liên tục (2019-2023), Lữ đoàn được Bộ quốc phòng, Quân khu tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; năm 2023 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Lữ đoàn có 26 tập thể, 183 cá nhân điển hình tiên tiến được Bộ Quốc phòng và Quân khu biểu dương, khen thưởng, tôn vinh; có 65 tập thể và 537 điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng, tôn vinh ở cấp Lữ đoàn.


Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu yêu cầu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, hội đồng TĐKT đơn vị tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 507 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát triển phong trào TĐQT cả bề rộng lẫn chiều sâu; xây dựng và nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, trọng tâm là hướng mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ. Phối hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trọng tâm là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa trong đơn vị. phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực tế.

Tại đại hội, Đảng ủy, chỉ  huy Lữ đoàn 409 tặng giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.


Lãnh đạo Lữ đoàn 409 trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024


Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tăng gia tại đại hội

Tin, ảnh: GIANG NAM