Trong 2 ngày 23 và 24-5, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và một số nội dung công tác quân sự đối với Sư đoàn 3.

Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra: Phương pháp giảng bài giáo dục chính trị cho các đối tượng của cán bộ chính trị; kiểm tra nắm tình hình tư tưởng và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; việc quán triệt thực hiện về các văn bản của Bộ Quốc phòng và Quân khu về rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; kiểm tra nền nếp công tác tham mưu huấn luyện và thực hành điều lệnh đội ngũ…


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 3.

Qua kiểm tra, đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra trên các nội dung công tác. Hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách giáo án huấn luyện bảo đảm đầy đủ. Hoạt động CTĐ, CTCT đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay như mô hình: “Lá thư từ Sư đoàn 3 Sao vàng”, “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ”; “Chuyện tốt ở đại đội”… Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT tại đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; xây dựng, hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của cấp ủy, tổ chức đảng chặt chẽ; nắm chắc tình hình địa bàn. Kiểm tra nhận thức chính trị cán bộ, chiến sĩ kết quả 100%  đạt yêu cầu, trong đó có 70% đạt khá, giỏi.

Kết luận các nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, nền nếp chế độ sinh hoạt đảng. Tập trung làm tốt công tác quản lý, giáo dục tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, sĩ quan trẻ bằng nhiều hình thức, biện pháp. Tăng cường rà soát chất lượng chính trị nội bộ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm của quân nhân đối với đơn vị, gia đình từ đó hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật. Tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, chuẩn bị tốt cho lễ tuyên thệ chiến sĩ mới.


Đoàn công tác kiểm tra sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3.

Tin, ảnh: Khương Quang