Từ ngày 22 đến 24-5, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác PBGDPL; tình hình chấp hành kỷ luật quân đội và thực hiện Đề án 1371 tại các đơn vị Ban CHQS huyện Hạ Lang, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng; Ban CHQS huyện Bạch Thông, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn và Trung đoàn 246, Sư đoàn 346.

Đại tá Phạm Đức Hoài, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng, Ủy viên kiêm Trưởng Ban thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo Đề án 1371 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Về phía đoàn công tác Quân khu: Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu các phòng chức năng Quân khu.


Đại tá Phạm Đức Hoài, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng quán triệt nội dung kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại các đơn vị về kết quả công tác PBGDPL; tình hình chấp hành kỷ luật quân đội và thực hiện Đề án 1371 tại các đơn vị; Đoàn công tác đánh giá: Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện Đề án 1371 trên địa bàn đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như sân khấu hóa, mô hình mỗi ngày 1 điều luật, tổ tư vấn tâm lý pháp luật… tổ chức PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ các chuyên đề giáo dục pháp luật theo kế hoạch đã xác định; tổ chức tiếp nhận và cấp phát các đầu sách pháp luật cho các đơn vị kịp thời; thông qua huấn luyện kết hợp với hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân nơi thực hiện công tác dân vận bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; kết hợp huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV với thực hiện công tác dân vận và Đề án 1371; ngoài ra, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội như Zalo, Facebook… về các văn bản pháp luật; giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Công tác PBGDPL đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.


Đoàn công tác làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu kết luận kiểm tra tại các đơn vị, Đại tá Phạm Đức Hoài, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; bám sát tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị, phong tục, tập quán ở địa phương trong hoạt động phối hợp PBGDPL. Đồng chí Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở các đơn vị tiếp tục giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác PBGDPL, chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; bám sát vào tình hình và điều kiện thực tế, phong tục, tập quán của địa phương, đơn vị xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho phù hợp; nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo; quản lý tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị; đẩy mạnh khai thác, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể tiến hành tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.


Đoàn công tác kiểm tra sổ sách tại Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.


Đoàn công tác kiểm tra nhận thức cán bộ, chiến sĩ tại Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.


Đoàn công tác kiểm tra hoạt động tủ sách pháp luật tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346.


Đoàn công tác kiểm tra vọng gác tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346.

Tin, ảnh: Vũ Hải