Trong 2 ngày 27 và 28-5, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2024 đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.


Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu phổ biến nội dung, phương pháp kiểm tra.

Tại các cơ quan, đơn vị, đoàn công tác tiến hành kiểm tra toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT và một số nội dung công tác quân sự. Trong đó, tập trung vào việc quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp; nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT; hệ thống sổ sách, giáo án, chương trình, kế hoạch, quy chế; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hội họp; công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ; hoạt động của công tác dân vận và các tổ chức quần chúng; kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ, QNCN và hạ sĩ quan, chiến sĩ…


Đoàn công tác kiểm tra nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT tại Ban CHQS huyện Cao Lộc, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.


Kiểm tra nhận thức chính trị đối với sĩ quan, QNCN Ban CHQS huyện Cao Lộc, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

Thông qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã kịp thời chỉ ra cho cơ quan, đơn vị những điểm hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động CTĐ, CTCT và một số nội dung công tác quân sự tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm, Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị; đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; làm tốt công tác quản lý các văn kiện, văn bản, công văn tài liệu; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân; duy trì hoạt động CTĐ, CTCT có nền nếp sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị, đạt hiệu quả cao.


Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.


Kiểm tra nhận thức chính trị đối với chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG