Thực hiện Quyết định số 1200/QĐ-BQP ngày 29-3-2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập các khối thi đua của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và hướng dẫn số 816/HD-CT ngày 15-4-2024 của Tổng cục Chính trị về tổ chức, hoạt động của khối, cụm thi đua các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tại tỉnh Thái Nguyên, sáng 31-5, Quân khu 1 đảm nhiệm khối trưởng Khối thi đua số 2, gồm các Quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập và phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2024. Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị có: Thủ trưởng Bộ tư lệnh các Quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các đồng chí Chủ nhiệm Chính trị, đại biểu Phòng Tuyên huấn các Quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại biểu Phòng Thi đua - Khen thưởng, Cục Tuyên huấn.

Về phía Quân khu 1 có: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu; các đồng chí trong Hội đồng TĐKT Quân khu; cấp trưởng, chính ủy các đơn vị đầu mối trực thuộc Quân khu và đại biểu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ 4 cơ quan Quân khu.


Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng thờ Bác trước khi diễn ra Hội nghị công bố quyết định thành lập và phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2024.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu chào mừng và nhấn mạnh: Việc thành lập các khối thi đua của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ, là một nội dung đổi mới, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước phát triển mới đối với công tác TĐKT và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của toàn quân; nhằm tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị; trao đổi học tập kinh nghiệm, tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị thành viên; đồng thời tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, thúc đẩy công tác TĐKT và phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển vững chắc hơn, đạt thành tích cao hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.


Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.


Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng tặng hoa đơn vị khối trưởng khối phó Khối thi đua số 2.

Sau khi thành lập, Khối thi đua số 2, Bộ Quốc phòng phải tuân thủ theo nguyên tắc, quy định về công tác TĐKT, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự hướng dẫn của cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các đơn vị thành viên, theo nguyên tắc bình đẳng, tự giác, tự chịu trách nhiệm, công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch, đoàn kết, cùng tiến bộ, phát triển. Quá trình tổ chức hoạt động, khối thi đua làm việc theo chế độ tập thể, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tinh thần nêu gương.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đọc diễn văn phát động thi đua.

Phát động thi đua, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nêu rõ, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của các đơn vị trong Khối thi đua số 2 đã bám sát định hướng và những nội dung trọng tâm của phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”. Phong trào thi đua được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, hiệu quả; nhiều các làm hay, sáng tạo, đổi mới; kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, bên cạnh việc quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của trên, một trong những nội dung được Khối thi đua số 2 đột phá là chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần “7 dám”; đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế Quân đội tinh, gọn, mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo đáp ứng yêu cầu khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị và toàn quân; thi đua xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

Thiếu tướng La Công Phương, Phó chính ủy Quân khu thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua số 2.

Tại hội nghị, đại diện các Quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã ký kết giao ước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.


Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng.

Các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 tặng hoa chúc mừng thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 1.


Đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tin, ảnh: Hải Biên-Bùi Hiệp