Chiều 3-6, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh (KTCĐBB) cho chiến sĩ mới 2024. Đại tá Trần Văn Ngân, Phó sư đoàn trưởng, Sư đoàn 3 dự và chỉ đạo. Thượng tá Nguyễn Thanh Luận, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 chủ trì Hội nghị.


Đại tá Trần Văn Ngân, Phó sư đoàn trưởng, Sư đoàn 3 phát biểu chỉ đạo

Năm 2024, Trung đoàn 2 tiếp nhận, huấn luyện gần 500 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên. Ngay sau khi được cấp trên giao nhiệm vụ, Trung đoàn đã lựa chọn Tiểu đoàn 2 là đơn vị xây dựng điểm về huấn luyện KTCĐBB cho chiến sĩ mới, Trung đoàn đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp; thường xuyên theo dõi, kiểm tra kết quả triển khai xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện KTCĐBB cho chiến sĩ mới. Đồng thời, chỉ đạo Tiểu đoàn 2 tích cực củng cố, làm mới mô hình học cụ huấn luyện, thao trường bãi tập; tích cực đổi mới nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện phù hợp; coi trọng bồi dưỡng, tập huấn cán bộ trực tiếp huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm; làm tốt công tác bảo đảm vật chất, trang bị huấn luyện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ...


Thượng tá Nguyễn Thanh Luận, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 2 chủ trì hội nghị.


Trung tá Bùi Anh Minh, Chính ủy Trung đoàn 2 trao “Hoa bắn giỏi” tặng chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2.

Đặc biệt, quy trình thực hành “3 tiếng nổ” bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và TBKT. Kết quả kiểm tra: Bắn súng đạt khá, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn đạt giỏi; 4/4 đại đội và tiểu đoàn đều đạt, vượt chỉ tiêu xây dựng đơn vị điểm.


Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó sư đoàn trưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thực hiện xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện KTCĐBB cho chiến sĩ mới. Đồng thời, yêu cầu Trung đoàn 2 cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá kết quả một cách thực chất và khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.


Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 thực hành gói buộc lượng nổ.

Tin, ảnh: HOÀNG HANH