Ngày 5-6, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024. Dự và chỉ đạo có: Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo thường trực.

Năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 2 huyện tổ chức diễn tập: Diễn tập KVPT huyện Ba Bể và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Ngân Sơn. Hội nghị đã thông qua các văn bản chỉ đạo diễn tập hai huyện Ba Bể và Ngân Sơn, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; thống nhất các nội dung diễn tập phần vận hành cơ chế, thực binh, địa điểm các mốc thời gian luyện tập và diễn tập chính thức.


Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu: Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nhiệm vụ diễn tập đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về tầm quan trọng của cuộc diễn tập. Đặc biệt đối với 2 huyện Ba Bể và Ngân Sơn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024, cần nhất trí cao về nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất; các thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các cương vị diễn tập của 2 huyện tham gia diễn tập theo đúng ý định của Ban chỉ đạo; giao Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo tham mưu, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, huy động, động viên các lực lượng, phương tiện, tổ chức huấn luyện, luyện tập các nội dung vận hành cơ chế, thực binh sát với thực tế, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 

Tin, ảnh: Quang Nhất