Báo Quân khu 1 là cơ quan của Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu 1, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Quân khu 1.