Phát huy truyền thống, xây dựng ngành Quân nhu Quân khu vững mạnh

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành Quân nhu Quân khu vững mạnh

“Công việc cung cấp cũng quan trọng như công việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận” - Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ và ý thức sâu sắc nhiệm vụ được giao, 77 năm qua (25-3-1946/25-3-2023), ngành Quân nhu Quân đội nói chung và ngành Quân nhu Quân khu 1 nói riêng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ “nuôi quân đánh giặc”, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”

Nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng thực sự đã “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược” và “thu được nhiều kết quả quan trọng”, “không phải như một số ý kiến cho rằng, nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm “nhụt chí”, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm, làm “chậm” sự phát triển đất nước.

Chiến công thầm lặng của “hoa tiêu” Nguyễn Văn Đức

Chiến công thầm lặng của “hoa tiêu” Nguyễn Văn Đức

Trong chiến công bắn rơi 2 máy bay B-52 trên bầu trời Thái Nguyên của Trung đoàn 256, Quân khu Việt Bắc năm 1972, cựu chiến binh Nguyễn Văn Đức, nguyên Tiểu đội trưởng báo vụ - tiêu đồ, Đại đội 10, Trung đoàn 256 là người trực tiếp theo dõi, vẽ đường bay chính xác, giúp chỉ huy xác định tầm bắn và thời điểm phát lệnh tấn công chuẩn xác để tiêu diệt B-52.