Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 3/10/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị Trung ương lần này nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết các vấn đề cần bàn và quyết định đều rất quan trọng, nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu...

An toàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ

An toàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 575 là đơn vị công binh công trình, hằng ngày số lượt phương tiện tham gia giao thông làm nhiệm vụ vận tải cũng như các nhiệm vụ khác rất lớn, vì vậy, công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) luôn được Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đặt lên hàng đầu.

Nhiều công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên

Nhiều công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên

Trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Thái Nguyên mới đây, chúng tôi được nghe đồng chí Nguyễn Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thông tin một số điểm nổi bật chuẩn bị cho chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập thành phố với nhiều hoạt động đẩy mạnh phát triển kinh tế, chính trị - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh…

Chủ động đấu tranh ngăn ngừa nhận thức lệch lạc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Chủ động đấu tranh ngăn ngừa nhận thức lệch lạc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nhằm ngăn ngừa, đấu tranh với những quan điểm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị, Quân khu 1 đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh cảm hóa, chấn chỉnh những đối tượng chống đối Đảng, Nhà nước và quân đội; qua đó đã góp phần bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức phòng, chống có hiệu quả âm mưu thủ đoạn mua chuộc, kích động, dụ dỗ, lôi kéo cán bộ, đảng viên chống phá chế độ.

Kỳ cuối: An cư lạc nghiệp

Kỳ cuối: An cư lạc nghiệp

Cuộc sống của các bản người Mông ở Thái Nguyên đã dần ổn định và khởi sắc. Những dấu chân mải miết di chuyển trên các vách đá tai mèo năm xưa đã chọn được nơi đất lành. Nhờ có những chính sách thiết thực của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là sự sâu sát của bộ đội địa phương, mà giờ đây, đồng bào chuyên tâm lao động sản xuất, từng bước hòa nhập vào đời sống xã hội hiện đại, góp phần ổn định kinh tế chính trị xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn.