Thi đua xung kích, xứng đáng truyền thống nơi ra đời chi đoàn cứu quốc đầu tiên

Thi đua xung kích, xứng đáng truyền thống nơi ra đời chi đoàn cứu quốc đầu tiên

Tự hào truyền thống đơn vị anh hùng, nơi ra đời Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong quân đội, thời gian qua, tuổi trẻ Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 đã tập trung thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng” chào mừng 70 năm ngày truyền thống thanh niên quân đội (8-2-1952/8-2-2022). Cán bộ, đoàn viên thanh niên thi đua xung kích bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hướng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Lê Quảng Ba - huyền thoại căn cứ địa cách mạng

Thiếu tướng Lê Quảng Ba - huyền thoại căn cứ địa cách mạng

Tên tuổi Thiếu tướng Lê Quảng Ba đã trở thành huyền thoại với nhân dân căn cứ địa cách mạng Việt Bắc một thời. Năm 1972, nhà văn Đỗ Quang Tiến đã cho ra mắt tập truyện “Vòm trời biên giới” viết về tuổi trẻ Lê Quảng Ba với những chiến công và tài năng mưu trí khi đấu súng, đấu trí với những trùm phỉ...