Ngày 20/11, Ban CHQS huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) tổ chức Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” cấp Quân khu. Đại tá Nguyễn Trung Hiệp, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, Trưởng ban tổ chức Hội thi dự, chỉ đạo và trực tiếp chấm thi.


Đại tá Nguyễn Trung Hiệp, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, Trưởng ban Tổ chức Hội thi kiểm tra công tác quy hoạch doanh trại.

Năm 2023, Ban CHQS huyện Quảng Hòa được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao nhiệm vụ tham gia Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp” cấp Quân khu. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, quy chế, kế hoạch, Nghị quyết chuyên đề xác định phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện để tham gia hội thi, trên cơ sở bám sát 6 nội dung, 24 tiêu chí của Hội thi và tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện.

Qua trực tiếp quan sát, Ban CHQS huyện Quảng Hòa đã tổ chức thực hiện công tác quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy; quản lý đất Quốc phòng theo đúng pháp luật, có quy hoạch mặt bằng, phân khu chức năng hợp lý; hệ thống biển bảng chính quy, sơ đồ chỉ dẫn doanh trại, biển tên đơn vị, nhà ở, hệ thống bảng tin, pa-nô tuyên truyền trong doanh trại thống nhất, đúng quy định; xây dựng quản lý doanh trại theo đúng quy định, công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; quản lý, sửa chữa, bảo quản hệ thống công trình cấp điện, cấp thoát nước đúng yêu cầu kỹ thuật bảo đảm an toàn, tiết kiệm; công tác quản lý, sử dụng, bảo quản doanh cụ bảo đảm thống nhất về quy cách, toàn đơn vị nêu cao ý thức “giữ tốt, dùng bền” không để xảy ra hư hỏng, mất mát. Công tác vệ sinh, phòng bệnh được triển khai thường xuyên, môi trường khu làm việc, nhà ở, nhà ăn, nhà bếp bảo đảm; khu chuồng trại chăn nuôi được bố trí hợp lý, không gây ô nhiễm môi trường.


Ban tổ chức tham quan, kiểm tra hệ thống biển bảng, cơ sở vật chất tại khu làm việc. 

Trong giai đoạn 2022 – 2023, đơn vị đã được đầu tư kinh phí để củng cố doanh trại với tổng số tiền gần 8,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương và đóng góp của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Quảng Hòa, cùng sự ủng hộ của các cơ quan đóng chân trên địa bàn huyện. Đồng thời huy động được trên 7000 ngày công lao động của bộ đội, DQTV, Đoàn thanh niên, các ban, ngành, đoàn thể huyện Quảng Hòa trong cải tạo, xây dựng các hạng mục công trình của đơn vị đảm bảo chính quy, xanh, sạch, đẹp…

Ban tổ chức Hội thi đánh giá: Ban CHQS huyện Quảng Hòa đã thực hiện đầy đủ các nội dung, tiêu chí của hội thi đề ra với chất lượng tốt. Ban tổ chức yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì các chế độ nền nếp, công tác quản lý, quy hoạch doanh trại theo chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp. Kết quả hội thi, Ban tổ chức đánh giá Ban CHQS huyện Quảng Hòa đạt điểm Xuất sắc.

Tin, ảnh: Phương Quyền

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục