Ngày 13-5, Đảng ủy Sư đoàn 346 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đại tá Lương Thanh Bình, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.


Đại tá Lương Thanh Bình, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá: 15 năm qua (2007-2022), thực hiện Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Kết luận số 763-KL/QUTW ngày 19/12/2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 346 đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện. Cơ quan kỹ thuật, cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, nhân viên phát huy tốt năng lực trong quản lý, khai thác sử dụng VKTBKT. Duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp chính quy ngành kỹ thuật; xây dựng hệ thống văn kiện kỹ thuật thường xuyên, văn kiện kỹ thuật SSCĐ đúng, đủ theo quy định, sát tình hình thực tế của đơn vị. Bồi dưỡng, gửi đi thi nâng bậc thợ, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho nhân viên kỹ thuật đúng quy định. Nghiên cứu 149 sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới; ứng dựng 2 phần mềm quản lý vũ khí, đạn; ứng dựng 21 sáng kiến trong công tác bảo đảm kỹ thuật. Chất lượng công tác kỹ thuật được nâng lên, 100% hệ thống cơ sở kỹ thuật của sư đoàn được đầu tư củng cố, nâng cấp bảo đảm chính quy, đúng quy hoạch; nhiều trang thiết bị công nghệ hiện đại đã từng bước được đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phong trào thi đua thực hiện CVĐ 50 được duy trì thường xuyên, hoạt động có chiều sâu và hiệu quả thiết thực; góp phần xây dựng Sư đoàn VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.


Đại tá Nguyễn Hùng Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 346 trao giấy khen tặng 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lương Thanh Bình, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu biểu dương và chúc mừng kết quả mà sư đoàn đã đạt được trong 15 năm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương. Để thực hiện tốt công tác kỹ thuật thời gian tới đồng chí Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu yêu cầu đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; chú trọng công tác quy hoạch, đề xuất đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có đủ số lượng theo biên chế, có trình độ, ý thức trách nhiệm cao; tích cực duy trì các chủ trương, giải pháp bảo đảm tốt VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các hoạt động của đơn vị; tích cực chủ động bằng mọi nguồn lực củng cố nâng cấp cơ quan, cơ sở kỹ thuật đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật theo phân cấp; đổi mới phương pháp công tác huấn luyện kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


 Các đại biểu tham quan khu trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Nhân dịp này, Sư đoàn tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Tin và ảnh: Hải Biên

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục