Đại tá Nguyễn Hùng Mạnh, Chính ủy Cục Hậu cần

 

Quán triệt, triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024). Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua khen thưởng Cục Hậu cần đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra trang thiết bị tại Bệnh xá Sư đoàn 3. Ảnh: Khương Quang​

Các cơ quan, đơn vị của Cục Hậu cần đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về sự kiện với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”. Nội dung tập trung giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nâng cao nhận thức về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng; truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh của Quân đội ta. Đoàn thanh niên tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp với 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ với hơn 230 bài thi đạt kết quả tốt; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm thanh niên với chủ đề “70 năm - Tự hào tiếp bước” và các hoạt động tháng thanh niên thu hút 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia sôi nổi. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng 12 công trình chào mừng trị giá hơn 350 triệu đồng…

Cùng với đó, các đơn vị làm tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Quân khu, Cục Hậu cần nhất là các nghị quyết, kết luận về tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về nhiệm vụ QSQP, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII; Chỉ thị số 2423-CT/QUTW ngày 9-1-2023 của QUTW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới… Qua đó, 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa; nắm vững tình hình đất nước, nhiệm vụ quân đội, Quân khu, Cục và đơn vị; có tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai toàn diện các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị kỹ thuật, trang bị vật tư y tế theo quy định; phối hợp các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cơ quan Cục đã chủ động, nhạy bén, đổi mới tư duy, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả cho Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục; thường xuyên sâu sát cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động xây dựng, hướng dẫn và triển khai xây dựng kế hoạch các ngành theo đúng thời gian quy định và hướng dẫn của trên.

Để các nội dung thi đua đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; tổ chức huấn luyện bảo đảm chất lượng ngay từ tuần đầu, tháng đầu; huấn luyện cho các đối tượng quân số tham gia đạt 98,6%. Tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024 đạt kết quả tốt, có trên 982 bài tham gia thi ở các cấp. Cử quân số tham gia các khối luyện tập, diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; thường xuyên bảo đảm tốt hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ. Thi đua thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội; tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân.

 Các đơn vị luôn chú trọng thi đua thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp, chế độ chính quy, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. 100% các cơ quan, đơn vị không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, vụ việc làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của Quân đội.

Với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục