Sáng 22-7, Đoàn công tác Quân khu đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị tham gia phúc tra đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” tại Tiểu đoàn vận tải 25 (Sư đoàn 3).

Để đảm bảo cho đơn vị tham gia phúc tra đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” giai đoạn 2016 - 2021 theo kế hoạch của Bộ đạt kết quả tốt, Quân khu đã chỉ đạo Sư đoàn 3 và Tiểu đoàn vận tải 25 tổ chức tốt mọi công tác chuẩn bị; đồng thời tiến hành kiểm tra toàn diện trước một bước nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện, xây dựng chính quy; kịp thời chỉ ra những nội dung còn hạn chế để đơn vị tiếp tục củng cố, hoàn thiện.

Đoàn công tác của Quân khu đã tiến hành kiểm tra công tác quy hoạch, xây dựng doanh trại chính quy; kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện, mẫu biểu theo quy định của ngành; kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ trên 3 tiêu chí: Xây dựng đơn vị vận tải chính quy; đơn vị vận tải an toàn và huấn luyện giỏi. Đối với nội dung huấn luyện ngoài thực địa, tập trung kiểm tra yếu lĩnh, động tác của người chỉ huy, hành động của các phân đội trong thực hiện nhiệm vụ vận tải đạn, vận tải hàng hóa và thương binh với các hình thức vận tải bằng xe cơ giới, xe đạp thồ và vận tải bộ.

Quá trình thực hành các nội dung kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chấp hành nghiêm quy chế, quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức địch tình cao; hành động, khẩu khí của người chỉ huy rõ ràng, dứt khoát, các phân đội phối hợp nhịp nhàng; xử trí tốt các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vận tải.

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn công tác đánh giá Tiểu đoàn Vận tải 25 (Sư đoàn 3) hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời chỉ ra một số điểm còn tồn tại để đơn vị tiếp tục khắc phục, củng cố hoàn thiện, tham gia đợt phúc tra của Bộ trong thời gian tới đạt kết quả cao.


 Sáng 22-7, Đoàn công tác Quân khu đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị tham gia phúc tra đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” tại Tiểu đoàn vận tải 25 (Sư đoàn 3).

Tin và ảnh: BÙI HIỆP
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục