Vẫn được xem là ngành nắm giữ “tay hòm chìa khóa” ở các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, công tác tài chính kế toán giữ vai trò then chốt, đặc biệt, hỗ trợ tích cực, mạnh mẽ để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Là cơ quan tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quản lý, bảo đảm tài chính, Phòng Tài chính Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã có những đóng góp quan trọng để ngành CNQP không ngừng lớn mạnh.

Khoảng thời gian giữa năm 2020, nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh trên cả nước đối diện với vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với đặc thù là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, vừa đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, vừa sản xuất kinh tế, chủ yếu là hàng xuất khẩu, Nhà máy Z176 đối diện với thách thức khi hoạt động xuất khẩu bị đình trệ. “Nhu cầu vốn cho sản xuất của nhà máy rất lớn trong khi sản phẩm chưa xuất khẩu được. Phòng Tài chính Tổng cục CNQP đã kịp thời báo cáo tổng cục và các cơ quan liên quan để nhà máy được ứng một phần vốn, giải quyết được tình huống cấp bách, giống như “phao cứu sinh” cho chúng tôi trong lúc khó khăn”, Đại tá Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Nhà máy Z176 chia sẻ. Không chỉ với Nhà máy Z176, cơ quan tài chính Tổng cục CNQP đã có hướng dẫn kịp thời đến các đơn vị để thực hiện giải pháp hỗ trợ của Chính phủ cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như giãn nợ, khoanh nợ, hỗ trợ chi phí sản xuất...


Cán bộ Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) kiểm tra công tác nghiệp vụ đối với Phòng Tài chính Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: HÀ ANH 

Tinh thần vượt khó đã trở thành dấu ấn trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của cơ quan tài chính Tổng cục CNQP. Tiền thân là Phòng Tài vụ/Cục Quản lý xí nghiệp (Tổng cục Kỹ thuật) thành lập ngày 29-4-1981, sau đó là Vụ Tài chính (Tổng cục CNQP), đến nay là Phòng Tài chính (Tổng cục CNQP), giai đoạn đầu thành lập cơ quan tài chính cũng là lúc kinh tế đất nước còn nghèo khó, thiếu thốn. Nguồn tài chính cho sản xuất quốc phòng thời điểm đó rất khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và đời sống người lao động, thậm chí, có nhà máy không đủ nguồn lực trả tiền điện, lương công nhân. Trước những vấn đề đặt ra, bên cạnh tập trung bảo đảm tài chính cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, cơ quan tài chính đã nhanh chóng tiếp thu, cập nhật các chỉ thị, nghị quyết, quy định và chủ trương mới để áp dụng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Nhờ đó, bước đầu tạo cơ chế thông thoáng, là cơ sở để các nhà máy chuyển sang chế độ hạch toán kinh doanh...

Một trong những điểm nổi bật về công tác tài chính của Tổng cục CNQP những năm gần đây là đổi mới hệ thống tổ chức tài chính từ cơ quan tổng cục đến các đơn vị. Theo Đại tá Lê Mai Hậu, Trưởng phòng Tài chính Tổng cục CNQP, việc đổi mới nhằm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trên các mặt, kiện toàn hệ thống tổ chức tài chính, tham gia xây dựng quy chế về lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tài chính. Cùng với đó, Phòng Tài chính đã tham mưu, đề xuất để xây dựng kế hoạch hành động Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục CNQP, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt" đạt được nhiều kết quả tích cực.

Điểm sáng có thể cảm nhận rõ trong công tác quản lý tài chính ở Tổng cục CNQP là việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin. Cách đây khoảng 20 năm, Phòng Tài chính đã xác định một số phần mềm chuẩn để các đơn vị lựa chọn, sử dụng. Qua thực tế áp dụng tại các đơn vị có thể thấy, phần mềm về kế toán, quản lý văn bản, quản lý sản xuất đã giúp số liệu được xử lý nhanh gọn, cập nhật hằng ngày, bảo đảm độ tin cậy, chính xác, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Hiện nay, Tổng cục CNQP đã được phê duyệt để triển khai dự án kết nối thông tin từ các đơn vị trực thuộc về đầu mối cơ quan tổng cục, bảo đảm việc truyền dẫn số liệu chính xác, an toàn, bảo mật thông tin, xây dựng nền tảng cho việc đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong thời gian tới, Tổng cục CNQP hướng đến mục tiêu phát triển theo hướng tự chủ, hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa quân đội, nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước. Phấn đấu tăng trưởng bình quân doanh thu từ 5% đến 7%/năm; giá trị tăng thêm và thu nhập của người lao động tăng 3%-5%/năm. Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, Phòng Tài chính Tổng cục CNQP sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác tài chính. Một trong những giải pháp trọng tâm là tăng cường quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách công khai, minh bạch, duy trì nghiêm nguyên tắc, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tiếp thêm nguồn lực để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục