LLVT tỉnh Thái Nguyên: Chuẩn bị tốt mọi mặt, góp phần vào thành công của “ngày hội” bầu cử
Cập nhật ngày: 15/04/2021 10:14 (GMT +7)

Hướng tới “ngày hội” bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ bầu cử, nhất là công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ bầu cử. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị bầu cử.


Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác SSCĐ dịp lễ 30-4, 1-5 và bảo vệ bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện hướng dẫn của Quân khu và của tỉnh Thái Nguyên về giới thiệu cán bộ quân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình giới thiệu đại biểu ứng cử, bảo đảm đúng số lượng, thành phần và chất lượng đề ra. Sau hai vòng hiệp thương các cấp, cán bộ quân sự đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh gồm 1 đồng chí, cấp huyện 10 đồng chí và cấp xã 181 đồng chí.

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh xây dựng kế hoạch SSCĐ bảo vệ bầu cử, tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình trên không, nội địa và các địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với các ngành chức năng chủ động làm tốt công tác vận động quần chúng, có phương án bảo đảm an toàn các khu vực, tổ bầu cử...

Đại tá Hoàng Toàn Thọ, Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các tài liệu, văn bản hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, các bước tiến hành, quy định về bầu cử của Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương được quán triệt kỹ để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu, nắm chắc quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bầu cử, ứng cử, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực, tự giác, mẫu mực thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm, phục vụ, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử. 

Cũng theo đồng chí Chủ nhiệm Chính trị, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, nhất là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đến cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên luyện tập các phương án tác chiến đảm bảo an toàn bầu cử. Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng hệ thống khẩu hiệu, pa-nô, áp phích cổ động; sử dụng hệ thống truyền thanh nội bộ, các thiết chế văn hóa ở đơn vị; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; gắn công tác tuyên truyền với các hoạt động thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử. Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” sớm được phát động, triển khai rộng rãi trong LLVT tỉnh. Ban Chỉ đạo 35 các cấp tích cực chỉ đạo đấu tranh phản bác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá cuộc bầu cử.     

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, LLVT tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, góp phần vào thành công của ngày hội toàn dân.

Bài và ảnh: ĐỨC THÚY
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục