Sáng 7-9, Đảng ủy Kho K21 (Cục Kỹ thuật) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 1535-CT/ĐU, ngày 13-4-2018 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”. Dự hội nghị có Đại tá Vũ Văn Cường, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Ngọ Quang Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật.


Đại tá Ngọ Quang Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Trong 3 năm qua, Đảng ủy Kho K21 đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật, hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” đến 100% tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đảng viên trong chi bộ viết bản cam kết thực hiện xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, đặc biệt là nội dung “3 không”. Cơ quan Chính trị thường xuyên theo dõi chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ quán triệt và thực hiện nghiêm công văn số 1874-CV/ĐU ngày 18/10/2018 của Đảng ủy Quân khu về việc thực hiện Hướng dẫn số 1677/HD-CT ngày 28/9/2018 của Tổng cục Chính trị về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân đội”. Hằng tháng trong nghị quyết lãnh đạo các chi bộ có đánh giá kết quả thực hiện “3 không”, đồng thời kiểm tra nhận thức đối với cán bộ, đảng viên qua đó 100% đảng viên và quần chúng nắm chắc nội dung và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1535 - CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 năm 2018-2020, Đảng bộ Kho K21 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,  2 năm 2018, 2020, Kho được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Đại tá Ngọ Quang Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật ghi nhận, biểu dương kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 1535 của Đảng bộ Kho K21 trong 3 năm qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Đảng bộ đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hướng dẫn số 1677 ngày 28/9/2018 của Tổng cục Chính trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên xây đơn vị VMTD, các tổ chức đảng TSVM.

NGUYỄN TOÀN THẮNG

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục