Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346) thành lập ngày 30-6-1948 tại thôn Văn Minh, xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trải qua 74 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Ngay từ khi mới thành lập, Trung đoàn đã được Bộ Tổng tư lệnh giao nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng, Bác Hồ và cơ quan đầu não kháng chiến của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ. Cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn luôn được giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ an toàn lãnh tụ, các cơ quan Trung ương, địa phương, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc An toàn khu Việt Bắc. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, ngày 8/2/1952, Trung đoàn 246 thành lập Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong quân đội. Từ chi đoàn đầu tiên đã lan rộng ra các đơn vị toàn quân, tạo nên phong trào thanh niên xung kích, quyết tâm lập công xuất sắc trên các mặt trận, chiến trường. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Trung đoàn đã tổ chức hàng trăm trận đánh thắng lợi; cùng quân và dân Việt Bắc, Vĩnh Phúc, Bắc Giang “chia lửa” với chiến trường Điện Biên Phủ. Đến khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Trung đoàn được giao nhiệm vụ tiễu phỉ; vận động quần chúng, xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền địa phương và tham gia phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Tây Bắc.


Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246 hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, sau khi huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh, đầu năm 1968, Trung đoàn nhận lệnh cơ động vào tham gia Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh (Quảng Trị), nhằm thu hút địch, tạo điều kiện cho quân và dân miền Nam tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Trị - Thiên khói lửa, Trung đoàn lập nhiều chiến công xuất sắc. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Trung đoàn vinh dự được chọn là một trong hai đơn vị quân đội tham gia xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước nhiệm vụ thiêng liêng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã lao động quên mình, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và được tham gia Lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2-9-1975.

Nằm trong đội hình của Sư đoàn 346 làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Trung đoàn 246 đảm nhiệm hướng phòng thủ ở Cao Bằng. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã chiến đấu quên mình, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, buộc quân xâm lược phải từ bỏ dã tâm, rút quân về nước. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1985 Trung đoàn được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ghi nhận những thành tích tiêu biểu của Trung đoàn trong 74 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng cho Trung đoàn nhiều phần thưởng cao quý.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246 đã xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, Kỷ luật, Tuyệt đối trung thành, Quyết chiến, Quyết thắng”. Phát huy truyền thống 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối chính trị, nghệ thuật quân sự của Đảng, thấm nhuần Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, vận dụng, cụ thể hóa sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ được giao. Tập trung sức lãnh nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trong đó, lấy xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là nhiệm vụ then chốt.


Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246 trong giờ huấn luyện chiến thuật.

Những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ và sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh trên giao. Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện đêm, cơ động đường dài và huấn luyện theo nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn tác chiến của đơn vị. Huấn luyện bảo đảm giỏi tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng quân binh chủng với các lực lượng trên địa bàn, trong khu vực phòng thủ. Thường xuyên đánh giá kết quả, chất lượng huấn luyện thông qua hội thao, hội thi, luyện tập, diễn tập chỉ huy - cơ quan và diễn tập chiến thuật, diễn tập vòng tổng hợp và hành quân dã ngoại.

Với nhiều giải pháp toàn diện, đột phá, trong những năm qua kết quả huấn luyện hằng năm của Trung đoàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết; trong nhiều năm đơn vị liên tục đạt và giữ vững danh hiệu: Đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; năm 2016, 2019, 2020, 2021 được Bộ Quốc Phòng tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Trung đoàn tổ chức tốt các cuộc diễn tập bắn đạn thật; tham gia diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cuộc diễn tập thực binh do Quân khu, Sư đoàn chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu và các cơ quan, đơn vị đánh giá cao.

Phát huy truyền thống anh hùng, thời gian tới, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, xây đắp, củng cố cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao; đoàn kết, gương mẫu, chủ động vượt khó vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao; tập trung đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện; thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động. Tăng cường lãnh đạo xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; thường xuyên lãnh đạo công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả, thiết thực vào nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, theo phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Đặc biệt coi trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong làm việc; xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tá LÝ PHƯƠNG BẮC, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 246

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục