Sáng 24-5, Quân khu tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019-2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 16 điểm cầu các đơn vị trong toàn quân khu. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua cho thấy: Qua 3 năm (2019-2022) thực hiện phong trào thi đua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, sát đúng, đạt hiệu quả thiết thực. Thông qua thực hiện phong trào thi đua, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị; có ý thức tổ chức kỷ luật; trách nhiệm, tận tâm, tận lực, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao trong công việc và thực hiện chức trách, nhiệm vụ; giao tiếp, ứng xử có văn hóa; thực hiện tốt lễ tiết, tác phong, quân nhân; môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết; doanh trại, cảnh quan môi trường ngày càng chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa, như: Mô hình “Tổ 3 người cùng tiến”, “Câu lạc bộ học tiếng dân tộc”, “Bồi dưỡng kỹ năng sống”, “Hòm tiền tiết kiệm”, “Kíp xe 3 tốt”, “Vạn dặm bình an, chuyển nhanh, nhận đủ”... Kết quả trên, đã tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức đảng các cấp TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả ở một số cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2022-2025.


Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

 Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả phong trào thi đua. Cụ thể hóa và bổ sung nội dung, chỉ tiêu thi đua về văn hóa công sở sát thực tế, phù hợp tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ chủ trì, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về thực hiện văn hóa công sở, tạo chuyển biến về phẩm chất đạo đức, đạo đức, lối sống, tinh thần làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử, lễ tiết, tác phong quân nhân... Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, văn minh gắn với xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức đảng, các cấp TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.


 Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu đã khen thưởng 44 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019-2022.

Tin và ảnh: GIANG NAM

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục