Ngày 8-10, Ban chỉ đạo công trình “Tổng kết CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu 1 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng trời Tổ quốc (1975-2020)” tổ chức hội nghị thông qua đề cương công trình. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu, Phó trưởng Ban chỉ đạo công trình chủ trì hội nghị.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu, Phó trưởng Ban chỉ đạo công trình chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo đề cương công trình, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung về tên gọi công trình, bố cục, nội dung chi tiết các phần trong đề cương, nhằm đảm bảo tính khoa học cũng như giá trị thực tiễn của công trình. Các ý kiến đều thống nhất khẳng định: Công trình đã được Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề cương chặt chẽ theo đúng trình tự quy định; quán triệt, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 377 ngày 21-4-2020 của Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn số 1004 ngày 26-5-2020 của Tổng cục Chính trị về nghiên cứu, biên soạn tổng kết CTĐ, CTCT của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020). Công trình có ý nghĩa to lớn, nhằm tổng kết, làm rõ những thành công, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng trời Tổ quốc; là tài liệu phục vụ trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm và giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên trong Quân khu. Bản dự thảo đề cương đã được xây dựng công phu, nghiêm túc trong thời gian 8 tháng, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Tổng kết lịch sử CTĐ, CTCT thuộc Tổng cục Chính trị, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, chỉ huy Cục Chính trị, các đồng chí trong Ban chỉ đạo và Ban biên soạn.


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu với các đại biểu dự hội nghị.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị thông qua đề cương được Ban biên soạn tiếp thu nhằm tiếp tục hoàn thiện đề cương, báo cáo Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ đạo triển khai các bước nghiên cứu, biên soạn tiếp theo.

MẠNH NGUYÊN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục