Cách đây 75 năm, ngày 11-5-1946, Bộ Quốc phòng ra nghị quyết về tổ chức Cục Chính trị, thành lập Phòng Huấn luyện và Phòng Tuyên truyền, sự kiện đánh dấu bước phát triển mới về mặt tổ chức, lần đầu tiên quân đội ta có cơ quan chuyên trách về công tác đào tạo chính trị viên, công tác tư tưởng, văn hóa, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc của quân đội. Với sự phát triển của nhiệm vụ cách mạng và sự phát triển của quân đội, Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện đã phát triển thành Cục Tư tưởng Văn hóa, sau đó là Cục Tuyên huấn ngày nay. Từ đó, ngày 11-5-1946 trở thành ngày truyền thống của Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn quân đội.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu động viên chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3. Ảnh: Bùi Hiệp

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của cơ quan chiến lược, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Tuyên huấn nói riêng, ngành Tuyên huấn toàn quân nói chung đã khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất quán chủ trương “Lãnh đạo trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ biết cách làm cho tinh thần của bộ đội, sức mạnh của tổ chức được “truyền qua súng” - làm cho chính trị trở thành linh hồn, mạch sống của quân đội cách mạng. Điều đó đã trở thành chân lý hùng hồn, cổ vũ sức mạnh toàn quân, toàn dân đánh thắng những đội quân xâm lược nhà nghề mạnh nhất thế giới, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; xây đắp nên truyền thống “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng” của Ngành Tuyên huấn.

Ra đời, phát triển, trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của LLVT Quân khu, hơn 75 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Ngành Tuyên huấn Quân khu luôn đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống của LLVT Quân khu và Ngành Tuyên huấn quân đội, tham mưu giúp Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, thủ trưởng Cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị, nhiệm vụ, truyền thống, đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết một lòng, giữ vững bản chất cách mạng, ý chí kiên cường, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, dám chấp nhận hy sinh, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao sức mạnh, chất lượng tổng hợp giúp LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững vị trí, vai trò địa bàn chiến lược, “tấm lá chắn” thành đồng vững chắc phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Ngành Tuyên huấn luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Chiến khu 1, cấp ủy, chỉ huy các cấp; nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, nhiệm vụ chính trị, quân sự, tập trung tuyên truyền, giáo dục phương châm kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ; bồi dưỡng tinh thần yêu nước, giác ngộ giai cấp và giác ngộ dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm cho LLVT Liên khu luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Các cuộc vận động luyện quân, các đợt chỉnh huấn chính trị và chỉnh quân được tổ chức sâu rộng, hiệu quả đã góp phần củng cố cơ sở chính trị tư tưởng vững chắc cho LLVT Liên khu; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ anh dũng chiến đấu lập nên nhiều chiến công hiển hách. Song song với đó, Ngành cũng tích cực rút kinh nghiệm để mở rộng, phát triển lực lượng, hoàn thiện biên chế tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ và phương pháp công tác của cơ quan tuyên huấn các cấp trong LLVT Liên khu.


Nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu giao lưu với chiến sĩ hải quân tại Quần đảo Trường Sa. Ảnh: VĂN CÔNG

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Việt Bắc được xác định là hậu phương lớn của hậu phương lớn miền Bắc, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, vừa sẵn sàng chiến đấu, đập tan các hành động quân sự của Mỹ đối với miền Bắc. Trước yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới của cách mạng, của quân đội, công tác tuyên huấn chuyển hướng theo yêu cầu thời chiến, bám sát thực tiễn hoạt động công tác, chiến đấu, lao động sản xuất của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu. Ngành Tuyên huấn Quân khu đã đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và Cục Chính trị chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, xây dựng ý chí, động cơ, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược cho LLVT và nhân dân trên địa bàn Quân khu; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước không chỉ trong LLVT, mà còn tạo được sức lan tỏa lớn đối với toàn dân, nổi bật là các phong trào thi đua như: “Học tốt, dạy tốt”, “Tay búa, tay súng, tay cày, tay súng”; “Tiếng hát át tiếng bom”; “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”… góp phần cổ vũ, động viên quân và dân Việt Bắc thi đua lao động sản xuất, huấn luyện, đánh bại các cuộc tiến công đường không bằng B52 của đế quốc Mỹ ra Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh thuộc Quân khu Việt Bắc; đánh thắng từng chiến lược chiến tranh của Mỹ - ngụy, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Tổ quốc thống nhất, cả nước bắt tay vào xây dựng CNXH, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. LLVT Quân khu 1 lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô lớn của chủ nghĩa bành trướng, bá quyền. Với vai trò đảm nhiệm phòng thủ trên hướng chiến lược chủ yếu của Tổ quốc, Ngành Tuyên huấn Quân khu đã tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của đối phương, xây dựng bản lĩnh, ý chí chiến đấu, động viên, cổ vũ LLVT Quân khu chiến đấu kiên cường, bám trụ, bám đất, bám dân, ngăn chặn, đẩy lùi và đánh bại hàng trăm đợt tiến công của đối phương, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng phía Bắc của Tổ quốc. Công tác tuyên huấn đã góp phần quan trọng động viên tư tưởng, giữ vững quyết tâm, ý chí chiến đấu kiên cường, quả cảm, bền bỉ để LLVT Quân khu hoàn thành trọng trách lớn lao trong cuộc chiến đấu chống lấn chiếm, bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu, những năm qua, Ngành Tuyên huấn Quân khu đã không ngừng phát triển, trưởng thành theo chủ trương tinh, gọn, chất lượng, hiệu quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phòng Tuyên huấn Quân khu luôn phấn đấu xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến dịch, cơ quan đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong LLVT Quân khu. Những kết quả đó đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.
Trong thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng LLVT Quân khu ngày càng cao, công tác tư tưởng, văn hóa tiếp tục có những bước phát triển mới, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Ngành Tuyên huấn Quân khu xác định:

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tuyên huấn Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề, “giỏi tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và giỏi kiểm tra, phát hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh”.
Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, thủ trưởng Cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiến hành có hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa trong LLVT Quân khu; bám sát thực tiễn, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu đúng, trúng, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sâu sát; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, các cấp, các ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác tư tưởng, văn hóa.

Tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, văn hóa, nhất là công tác giáo dục chính trị, khoa học xã hội và nhân văn quân sự; chú trọng triển khai các mặt công tác, lĩnh vực hoạt động nhằm góp phần giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt và trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu; làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ XHCN. 

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; chủ động tham mưu chỉ đạo, phối hợp đẩy mạnh công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Góp phần giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Những phần thưởng cao quý: Năm 2006, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằ ng khen; Quân ủy Trung ương tặng Cờ “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2016-2020”; Phòng đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” liên tục từ năm 2007-2020 và nhiều bằng, giấy khen các cấp tặng thưởng. 
Đặc biệt, với thành tích nổi bật trong những năm qua, năm 2021, Phòng Tuyên huấn Quân khu được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì theo Quyết định số 338/QĐ-CTN ngày 19-3-2021. 


 

Đại tá NGUYỄN XUÂN THÌN, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục