Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên (1-1-1964/1-1-2024), hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2024), tỉnh Thái Nguyên tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”.

- Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên; người nước ngoài đang công tác, học tập, sinh sống tại Thái Nguyên.

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết dưới dạng văn xuôi của 1 tác giả hoặc nhóm tác giả theo chủ đề Cuộc thi.

- Nội dung: Nhận thức về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với Bác Hồ; vị trí, vai trò của ATK Định Hóa và các địa điểm, di tích lịch sử khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gắn với hoạt động của Bác Hồ.

Việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân; những thành tựu về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Thái Nguyên đạt được trong những năm qua, nhất là sau 60 năm thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ khi lần cuối cùng Người về thăm tỉnh năm 1964.

Trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thời gian cuối cùng nhận bài dự thi là ngày 15-4-2024 (theo dấu bưu điện). Tổng kết trao giải Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2024).

- Cơ cấu giải thưởng:

- 01 Giải Nhất trị giá: 10.000.000 đồng

- 03 Giải Nhì trị giá: 5.000.000 đồng

- 05 Giải Ba trị giá: 3.000.000 đồng

- 10 Giải Khuyến khích trị giá: 2.000.000 đồng

- Bài thi của tập thể, cá nhân gửi về: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên (Số 28, đường Phan Đình Phùng, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên).

Thùy Anh

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục