Lời cảm ơn của gia đình cụ Nguyễn Thị Mạch

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đoàn thể Trung ương; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân các địa phương nơi gia đình và con cháu sinh sống, học tập, công tác; các cơ quan,...