Sáng 8-7, Đảng ủy Sư đoàn 3 khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.


Thượng tá Đặng Minh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 3 dự và chỉ đạo khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 8 đến 12-7, 73 học viên là cán bộ, đoàn viên ưu tú được bình xét, lựa chọn từ 10 đảng bộ cơ sở khối các cơ quan và tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn 3 sẽ được giới thiệu, học tập, nghiên cứu, thảo luận 5 bài trong tài liệu “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng” theo quy định của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho đối tượng kết nạp Đảng thấy được niềm vinh dự, trách nhiệm, nâng cao nhận thức, hiểu biết những kiến thức cơ bản về lịch sử, cương lĩnh, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đoàn viên ưu tú xây dựng kế hoạch, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng động cơ đúng đắn, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 73 học viên lớp bồi dưỡng sẽ tham gia kiểm tra, viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo đúng quy định.


Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tin, ảnh: Trần Như Khánh
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục