* Sáng 23-2, Đảng ủy Sư đoàn 3 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, Đại tá La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3 đã thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng tới 325 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối các cơ quan và tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, làm cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trước mắt, đơn vị cần tập trung duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, tổ chức quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021 chặt chẽ, hiệu quả.

ĐỖ VĂN TRỊNH

* Đảng ủy Sư đoàn 346 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng cho 185 cán bộ, đảng viên chủ chốt trong toàn Sư đoàn và cán bộ đảng viên khối 4 cơ quan sư đoàn.

Thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại tá Nguyễn Hùng Mạnh, Bí thư đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Sư đoàn khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu quyết thắng sâu rộng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn; sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào thực tiễn cuộc sống.

DUY LINH

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục