Chiều 12-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành Phiên họp thứ 5.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là phiên họp đầu tiên sau khi kiện toàn một số vị trí nhân sự trong Hội đồng Bầu cử quốc gia. Thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các đồng chí vừa được Quốc hội tín nhiệm rất cao bầu, phê chuẩn vào các chức danh lãnh đạo quan trọng của Nhà nước.

Cùng với việc tập trung công sức tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội nói, từ Phiên họp thứ 4 đến nay, nhiều công việc chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vẫn được tích cực triển khai, như đã hoàn thành việc thành lập các cơ quan phụ trách bầu cử, tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn bầu cử, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và an toàn cho bầu cử…


 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Thời gian từ nay đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không còn nhiều, nhưng khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong điều kiện nhiều thành viên của Hội đồng Bầu cử quốc gia mới được kiện toàn. Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử phải bảo đảm tính liên tục, thông suốt, hiệu quả. Hội đồng Bầu cử quốc gia trực tiếp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp sao cho bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm; để cử tri lựa chọn bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp những đại biểu thực sự ưu tú, thực sự là đại diện cho quyền làm chủ của người dân; để Ngày Bầu cử 23-5 sắp tới thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ sau phiên họp lần thứ 4 đến nay; tờ trình về việc thành lập và triển khai các đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia đợt 2 và đợt 3; báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba; tờ trình điều chỉnh phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, xem xét, kiện toàn nhân sự thành viên một số tiểu ban, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau khi thảo luận về các nội dung trên, Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục