Sáng 21-2, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 2423, ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới" và Chỉ thị số 11 ngày 16/01/2024 của Đảng ủy Quân khu về "Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới".


Đại tá Lã Văn Hào, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt nội dung, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 2423 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Trong đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thường vụ QUTƯ chỉ thị: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đối với công tác GDCT; kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến thực chất, vững chắc về chất lượng GDCT trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ. Nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác GDCT tại cơ quan, đơn vị; gắn với Chỉ thị số 11 ngày 16/01/2024 của Đảng ủy Quân khu về tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, theo đó phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ ở đơn vị cơ sở. Đổi mới toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp GDCT. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức và quản lý công tác GDCT, bảo đảm tính khách quan, khoa học. Ưu tiên bảo đảm ngân sách cho công tác GDCT; chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị GDCT, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong GDCT.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lã Văn Hào, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh: Việc ban hành Chỉ thị số 2423 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương về công tác GDCT, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2423 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị số 11 của Đảng ủy Quân khu; cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đạt chất lượng hiệu quả thiết thực, nội dung thực hiện các chỉ thị phải được lồng ghép vào nghị quyết thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng và kế hoạch xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu" của từng cơ quan, đơn vị. Qua 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 ngày 31/03/2011, của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác GDCT được nâng lên; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị được nâng cao, có nhiều giải pháp, mô hình, cách làm hay; đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức GDCT; các mặt công tác bảo đảm cho GDCT được quan tâm, đầu tư đã góp phần quan trọng trong xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ.


Quang cảnh hội nghị.

Tin, ảnh: Quang Nhất

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục