Ngày 27-3, Đảng ủy Lữ đoàn 601 tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.


Thượng tá Trần Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì, phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo báo cáo của Đảng ủy Lữ đoàn và các ý kiến tham luận tại hội nghị thống nhất đánh giá: Đảng ủy Lữ đoàn và các cấp ủy, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847 cùng các văn bản liên quan, với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, tích cực tuyên truyền, nhân rộng nhân tố tích cực, điển hình, chủ động đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, phản bác thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ đều xác định chủ trương, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, đảm bảo sát thực tế, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, SSCĐ và huấn luyện, thực hiện khâu đột phá và khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Đảng ủy Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện Kết luận 01, Nghị quyết 847 và chấp hành nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức vững mạnh. Năm 2023, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn xác định: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847 gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tăng cường trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp theo Chỉ thị số 11-CT/ĐU ngày 16/1/2024 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Chú trọng lãnh đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ lệnh, chỉ thị, quy định về SSCĐ; triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ; xác định rõ các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến vững chắc về huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn. Phát huy tốt dân chủ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lữ đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức vững mạnh xuất sắc.

Tại hội nghị, Lữ đoàn đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong 3 năm thực hiện Kết luận 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 847.


Chỉ huy Lữ đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 3 năm thực hiện Kết luận 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 847.


Các đại biểu dự hội nghị.

Tin, ảnh: HUY MINH - HOÀNG GIA

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục