Sáng 14-9, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, đảng viên khối 4 cơ quan và các phân đội trực thuộc.


Quang cảnh hội nghị.

Nội dung quán triệt, triển khai gồm: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XV; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng ủy Quân khu; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; các chỉ thị, kết luận của Trung ương ban hành trong thời gian vừa qua.

 Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn yêu cầu: Trên cơ sở nội dung đã học tập, quán triệt, các cấp ủy, chi bộ cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình hành động cụ thể ở cấp mình để tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động cho bộ đội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: HÀ NAM TRANG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục