Điểm sáng trong phong trào thi đua quyết thắng
Cập nhật ngày: 13/05/2024 10:29 (GMT +7)

Đại tá ĐỖ KHẮC LONG, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 382

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), 5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 382 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Bằng nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, toàn diện, sát thực tiễn. Phong trào TĐQT đã hướng vào thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, quan trọng, có nhiều bước đột phá trong khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến đồng đều, ngày càng vững chắc.


Tiết mục văn nghệ của Hội phụ nữ Lữ đoàn Pháo binh 382 tại giao lưu cán bộ hội phụ nữ giỏi.         Ảnh: QUỐC HẢ

Để công tác TĐKT và phong trào TĐQT đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên kiện toàn, phát huy vai trò của cơ quan thường trực. Hội đồng TĐKT thực hiện đúng chức năng tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng. Quá trình triển khai thực hiện luôn bám sát nguyên tắc, đúng quy trình, các trường hợp đề nghị khen thưởng đều được rà soát, bình xét lựa chọn từ cơ sở, bảo đảm khách quan, đúng người, đúng việc; kịp thời động viên, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên giành những thành tích và đỉnh cao mới, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lữ đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nổi bật là, phong trào TĐQT đã tập trung vào nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác với âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tổ chức có hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, Kết luận số 01; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Quán triệt phương châm “Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; luôn kiên định vững vàng, thực hiện tốt tinh thần “7 dám” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”. Thông qua phong trào thi đua và thực hiện xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” gắn với thực hiện nội dung “3 đề cao, 5 chống” góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phong trào TĐQT đã cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”, “tiên phong chuyển đổi số”, “Tuổi trẻ Lữ đoàn 382 xung kích lập công, tô hồng truyền thống”, các mô hình “Chi đoàn không có khói thuốc, không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật”; “Tiết kiệm quà tặng gửi người thân”, “Tiết kiệm xây dựng đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Tiết kiệm để ngày mai lập nghiệp”, “Bồi dưỡng kỹ năng sống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên”, “CLB học tiếng dân tộc” đã phát huy hiệu quả cao trong xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phong trào TĐQT luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn, bám sát phương châm, quan điểm, nguyên tắc huấn luyện, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 765-NQ/QUTW; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị của Quân khu và Lữ đoàn trong công tác huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu.

Từ năm 2019 đến nay, công tác TĐKT và phong trào TĐQT đã kết hợp chặt chẽ và thúc đẩy phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều sâu; phong trào “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt” đã góp phần cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 382 cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, quân số khỏe hằng năm luôn đạt trên 98,6%, không để dịch bệnh xảy ra trong đơn vị. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” đã phát huy hiệu quả trong quản lý, chi tiêu, đảm bảo chi ngân sách đúng mục đích, không để tham nhũng, tiêu cực.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ phong trào TĐQT với thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, tham gia hội thi, hội thao về kỹ thuật cấp Quân khu đạt kết quả cao. Triển khai và tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể, đạt kết quả tốt, bảo đảm số lượng, chất lượng TBKT đồng bộ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác. Thi đua bảo quản, sử dụng TBKT tốt, bền, an toàn không để xảy ra mất mát, hỏng hóc. Hằng năm, qua kiểm tra, phúc tra của Quân khu đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Lữ đoàn trong 5 năm qua đã phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức thi đua có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng SSCĐ của Lữ đoàn, đơn vị có nền nếp chính quy tốt, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân chặt chẽ. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

5 năm qua, Lữ đoàn đã xét đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 39 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” cho 284 cá nhân, tặng giấy khen cho 123 tập thể và 316 cá nhân; Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến” cho 27 tập thể, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 162 cá nhân, tặng bằng khen cho 42 tập thể và 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; Lữ đoàn được đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng năm 2021, 2022, 2023; cá nhân Thượng tá QNCN Hoàng Thị Thanh Tâm được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc…

Thời gian tới, Lữ đoàn tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về TĐKT, nhất là Luật TĐKT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác TĐKT đối với việc thực hiện nhiệm vụ, xây dựng con người và xây dựng tổ chức vững mạnh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, hội đồng, tổ TĐKT các cấp và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác TĐKT và phong trào TĐQT; phối hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn, trọng tâm là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

 Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm để phát động với hình thức phong phú, nội dung thiết thực, chỉ tiêu cụ thể, dễ nhớ, dễ triển khai; kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua đột kích và thi đua cao điểm; duy trì có nền nếp việc kiểm tra, chấm điểm, sơ tổng kết rút kinh nghiệm. Tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất công tác TĐKT và đánh giá công tác thi đua phải khách quan, toàn diện, dân chủ, chính xác, công khai, đúng đối tượng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa trong đơn vị nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực tế. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao... để tăng cường đoàn kết, gắn bó trên địa bàn. Luôn đề cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội góp phần đưa công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Lữ đoàn phát triển ngày càng toàn diện.

Đại hội TĐQT Lữ đoàn Pháo binh 382 giai đoạn 2019-2024 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong phong trào TĐQT và sự trưởng thành của Lữ đoàn những năm qua. Phấn khởi, tự hào trước những thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, năng động, sáng tạo; vượt qua mọi khó khăn thử thách, đẩy mạnh phong trào TĐQT lên một tầm cao mới với tinh thần: “Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”, Lữ đoàn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục